Se encontraron 5 resultados para «»


Buscar "" como palabra completa

chissoku「窒(-suru) asfixiarse, ahogarse

ikis respiro

musukohum hijo ❹

shisokus hon hijo

tameiki「ためs suspiro