Tlajtolamoxtli semtlaltikpatl - kaxtitl
en línea ipan AULEX

El vocabulario completo, la fuente es:

http://purl.oclc.org/NET/esperanto/index.html

Nikan ma kiualmama in tlajtolamoxtli
10433 (30-XI-2011)