Reta japana - hispana vortaro in AŬLEKS (GPL)
Ver en español / 日本語版Elŝutu ĉi tie la kompletan tekston
16113 (2-XII-2018)