Se encontraron 6 resultados para «»:

[gǎn dào] sentirse

[gǎn dòng] emocionar, conmover emocionado, conmovido

[gǎn mào] dar gripa gripa

[gǎn xiǎng] impresión, sentimiento

[gǎn xiè] agradecer

兴趣 [gǎn xìng qù] estar interesado