Se encontraron 10 resultados para «»:

[fàn] comida arroz

[chī fàn] comer

吃午 [chī wǔ fàn] almorzar

吃早 [chī zǎo fàn] desayunar

[fàn diàn] restaurante

[fàn guǎn] restaurante

年夜 [nián yè fàn] cena de año nuevo

[wǎn fàn] cena

[wǔ fàn] almuerzo, (mx) itacate

[zǎo fan] desayuno